de stichting

Waar staan wij voor

Stichting Dag van je Leven heeft als doel mensen met een verstandelijke beperking in het zonnetje te zetten en/of ze een leuke dag te bezorgen. We doen dit door het organiseren van jaarlijkse evenementen en we proberen individuele wensen of een wens van een groep in vervulling laten gaan.
‘Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd’, aldus Toon Hermans.

DvjL - Onbeperkt Carnaval - 2024

Ontstaan van de stichting

Stichting Dag van je Leven is in 1997 begonnen toen Ria Bouwman en Dirk Box vanuit hun bedrijf Total Copy Service een feestdag organiseerden voor mensen met een verstandelijke beperking tijdens de Aalsmeerse Feestweek. Ze vonden dat deze doelgroep ook een feest verdienden, net als alle andere Aalsmeerders waar wel iets voor georganiseerd werd. 

Na een jaar zijn oud-voorzitter Jos van Rijn, vanuit zijn werk bij de Bloemenveiling Royal Flora Holland, en wijlen Ben Verdel, vanuit de organisatie van de Aalsmeer Bloemen Tour, aangesloten en toen werd het officieel een stichting. In 2002 is de Stichting meer ‘geprofessionaliseerd’, mede door de verkregen financiële middelen via de December Loterij en diverse sponsors.

Ze worden ondersteund door andere bestuursleden en veel vrijwilligers. Ook wordt er altijd nauw samengewerkt met Stichting Ons Tweede Thuis.

dvjl - dag van je leven - de stichting - algemeen

Wat doen wij

Activiteiten en evenementen

Stichting Dag van je Leven wil lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte mensen de Dag van hun Leven bezorgen, door het organiseren van diverse leuke evenementen en activiteiten.

Feestdag Feestweek Aalsmeer

Een groot evenement is het jaarlijks terugkerende feest tijdens de Feestweek Aalsmeer in september. Ieder jaar krijgen zij een knalfeest in de feesttent in Aalsmeer. Zij staan die middag in de schijnwerpers en mogen, naast het genieten van professionele artiesten, ook zelf optreden op het grote podium

Onbeperkt Carnaval

Tijdens de Carnavalsperiode organiseert Stichting Dag van je Leven in samenwerking met carnavalsvereniging De Pretpeurders in het Dorpshuis Kudelstaart een gezellig carnavalsfeestje met optredens, hapjes en drankjes.

Botendag

De derde zaterdag van juni vindt jaarlijks de botendag plaats. Honderden cliënten van Ons Tweede Thuis gaan die dag meevaren met de vele boten van particulieren. De vertrek en aankomst is bij Jachthaven Kempers bij Leimuiden waar na afloop altijd nog een gezellig feestje met muziek is.

Wensen

Regelmatig krijgen we aanvragen binnen voor een activiteit of een wens. De Stichting gaat hiermee aan de slag en wil zoveel mogelijk wensen in vervulling laten gaan. Zo heeft Dag van je Leven al veel leuke dingen geregeld, waaronder een bruiloft, een CD-opname, orgelspelen in een kerk, bijwonen van een voetbalwedstrijd, pannenkoeken eten met de groep, snoezelen, een fotoshoot, autorijles en nog heel veel meer.

Kortom, de verstandelijk beperkte medemens een ‘Dag van hun Leven’ bezorgen met activiteiten, die voor ons vaak gewoon zijn.